Birou Mediator Nicolae Dediu

Reacţii: 
Fiecare dintre noi cunoaştem cel puţin un caz în care doi prieteni au pornit împreună o afacere şi după un timp mai lung sau mai scurt au ajuns la tribunal. Nu numai ca s-a ales praful de afacere, dar s-a terminat şi cu prietenia.
Nu doar prietenii se ceartă. Orice tip de relaţie între oameni, prost gestionată poate duce la aparitia unui conflict. În general conflictele nu ne plac.Şi atunci căutăm o rezolvare.Prima încercare este să avem o discuţie dar in loc să rezolvăm situaţia mai rău o agravăm. Oamenii au uneori un talent natural de a spune exact ce nu trebuie, fix în momentele critice.Din acel moment puntile de comunicare se taie. Atunci apare mediatorul.
Mediatorul este o persoană autorizată să practice profesia de mediator de către Consiliul de Mediere, organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu atribuţii de organizare şi control a profesiei de mediator în România,  cu sediul in municipiul Bucureşti.
Mediatorul ii ajuta pe participanti sa isi rezolve disputa lor astfel:
- discuta despre probleme in asa fel incat ii ajuta pe participanti sa se faca auziti si ii incurajeaza sa asculte, la randul lor, ce au de spus ceilalti;
- stimuleaza dialogul si sprijina partile sa depaseasca eventualele blocaje de comunicare;
- identifica si discuta cu participantii despre nevoile, sperantele, spaimele si ingrijorarile fiecaruia dintre ei;
- recunoaste situatiile puternic emotionale, fara a permite insa ca acestea sa stea in calea luarii unor decizii;
- examineaza posibilitatile si diversele puncte de vedere;
- mentine discutia concentrata pe esential si nu o lasa sa devieze de la cursul sau;
- redacteaza orice aranjament la care partile au ajuns si oricare angajament pe care participantii si l-au luat unul fata de celalalt.
 Avantajele medierii:
-este rapida,acordul poate fi incheiat in cateva ore sau cateva zile;
-este mai ieftina decat un process in instanta;
-dispare stresul generat de sedintele de judecata(aglomeratie,asteptare,imposibilitatea de a vorbi,intrebari indiscrete);
-confidentialitate;-solutia apartine partilor solutia fiind favorabila pentru ambele parti;
-restituirea taxei de timbru indiferent de stadiul procesului in instanta;
-imbunatateste sau pastreaza relatiile intre parti;
In ce priveste statul Roman avantajele medierii pot fi:
-degrevarea instantelor de judecata;
-cresterea increderii cetateanului in justitie;
-reducerea costurilor de intretinere aferente organizarii judiciare.
In ce dispute se aplica medierea:
-dispute comerciale:datorii,neintelegeri contractuale;
-conflicte ce apar in :-accidente de circulatie,incendii,inundatii,malpraxis;
-dispute imobiliare,granituire;
-dispute client-banca;
-partaje,divorturi,revendicari;
-plangeri prealabile:loviri,viol…etc
-dispute angajat patron;

Birou de Mediator Nicolae Dediu
Contact:    e-mail dd_nicolae@yahoo.com
                     Tel.: 0766470481

Ce este Medierea?

Reacţii: 
Ce este medierea?
Medierea reprezinta o modalitate facultativa de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate în calitate de mediator, în conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate.
Medierea se bazeazã pe încrederea pe care pãrtile o acordã mediatorului, ca persoanã aptã sã faciliteze negocierile dintre ele si sã le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.
(Articolul 1 alin.1 si 2 din Legea nr. 192/2006)
Cand se poate recurge la mediere?
Dacã legea nu prevede altfel, pãrtile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv dupã declansarea unui proces în fata instantelor competente, convenind sã solutioneze pe aceastã cale orice conflicte în materie civilã, comercialã, de familie, în materie penalã, precum si în alte materii, în conditiile prevãzute de prezenta lege.
Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atât în afara, cât si în cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabilã a conflictelor prevãzute de lege.
(Articolul 2 alin.1 si 3din Legea nr. 192/2006)
Cine sunt mediatorii?
Poate fi mediator persoana care îndeplineste urmãtoarele conditii:
a) are capacitate deplinã de exercitiu;
b) are studii superioare;
c) are o vechime în muncã de cel putin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere;
d) este aptã, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitãti;
e) se bucurã de o bunã reputatie si nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni intentionate, de naturã sã aducã atingere prestigiului profesiei;
f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în conditiile legii, cu exceptia absolventilor de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;
g) a fost autorizatã ca mediator, în conditiile prezentei legi.
(Articolul 7 din Legea nr. 192/2006)
Unde gasim un mediator?
Mediatorii autorizati sunt înscrisi în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Consiliul de mediere are obligatia sã actualizeze periodic si cel putin o datã pe an Tabloul mediatorilor si sã îl punã la dispozitie celor interesati la sediul sãu, al instantelor judecãtoresti, al autoritãtilor administratiei publice locale, precum si la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de Internet a acestuia.
(Articolul 12 alin. 1 si 3 din Legea nr. 192/2006)
Unde are loc medierea?
Pãrtile aflate în conflict se prezintã împreunã la mediator. În cazul în care se prezintã numai una dintre pãrti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte pãrti invitatia scrisã, în vederea acceptãrii medierii si încheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigurã confirmarea primirii textului.
(Articolul 43 alin. 1 din Legea nr. 192/2006)
Cine plateste onorariul mediatorului?
Dacã nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de cãtre pãrti în mod egal.
(Articolul 45, partea finala din Legea nr. 192/2006)
Cum se desfasoara medierea?
Medierea se bazeazã pe cooperarea pãrtilor si utilizarea, de cãtre mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere. Metodele si tehnicile utilizate de cãtre mediator trebuie sã serveascã exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmãrite de pãrtile aflate în conflict. Mediatorul nu poate impune pãrtilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii.
Pãrtile aflate în conflict au dreptul sã fie asistate de avocat sau de alte persoane, în conditiile stabilite de comun acord. În cursul medierii pãrtile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, în conditiile legii.
Sustinerile fãcute pe parcursul medierii de cãtre pãrtile aflate în conflict, de persoanele prevãzute la art. 52 si la art. 55 alin. (1), precum si de cãtre mediator au caracter confidential fatã de terti si nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului în care pãrtile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atentia persoanelor care participã la mediere

Art III din Legea 115/2012 pentru modificarea și completarea Legii 192/2006, declarat de CCR neconstituțional.

Reacţii: 

Astăzi, 04.12.2014, Curtea Constituțională a României a decis.
Dosar 575D/2014


"Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art.III din Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, conform cărora "Dispoziţiile art.17 alin.(4) şi ale art.18 alin.(1) din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se aplică şi mandatelor în exerciţiu la data intrării în vigoare a prezentei legi", sunt neconstituţionale, întrucât încalcă dispoziţiile art.15 alin.(2) din Legea fundamentală care consacră principiul neretroactivităţii legii civile", potrivit deciziei CC.
”Admite excepția de neconstituționalitate a art III din Legea 115/2012, pentru modificarea și completarea Legii 192/2006, privind medierea și organizarea profesiei de mediator.”

Legea 192/2006
Art. III.
- Dispoziţiile art. 17 alin. (4) şi ale art. 18 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se aplică şi mandatelor în exerciţiu la data intrării în vigoare a prezentei legi.


Cu alte cuvinte, membrii Consiliului de Mediere au beneficiat de prelungirea propriului mandat fără a fi realeși !

Din punctul meu de vedere, consider că această hotărâre a CCR este corectă .

Medierea pentru judecători şi procurori 13-14 noiembrie 2014 - Bucureşti

Reacţii: 
Pentru cei care nu au putut fi prezenţi la conferinţă